Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bestellingen op www.biohcg.nu worden momenteel niet in behandeling genomen.
Deze website wordt door Driene BV onderhouden, statutair gevestigd te Vught, Nederland ofwel haar rechtsopvolger(s).

Definities

Hier een verduidelijking van de in de Algemene voorwaarden gehanteerde termen:
1. Ondernemer: met de ondernemer wordt de rechtspersoon bedoeld die op afstand de afslankproducten gebaseerd op bio hcg technieken aanbiedt aan consumenten.
2. Consument: de persoon die een overeenkomst over de te leveren afslankproducten op afstand met de ondernemer aangaat.
3. Overeenkomst op afstand: een georganiseerd systeem wordt door de ondernemer geboden voor de verkoop van afslankproducten op afstand. Bij het sluiten van een overeenkomst over biohcg afslankmiddelen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.
4. Techniek voor communicatie op afstand: systemen die het mogelijk maken een overeenkomst af te sluiten over bio hcg afslankkuren, zonder dat ondernemer en consument op hetzelfde tijdstip in dezelfde ruimte aanwezig zijn geweest.
5. Bedenktijd: hiermee wordt de termijn bedoeld waarin de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor het afzien van bio hcg afslankmiddelen.
6. Herroepingsrecht: dit is de mogelijkheid van de consument om binnen bepaalde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand over de te leveren bio hcg producten.
7. Dag: hiermee wordt een kalenderdag bedoeld, een etmaal van 0.00 uur tot 24.00 uur.
8. Duur transactie: de termijn waarbinnen leveringsverplichting of afnameverplichting van overeenkomst op afstand is gesteld, met betrekking tot bio hcg producten.

Verzendkosten

Er worden geen verzendkosten gerekend voor bestellingen binnen Nederland. Per bestelling bedragen rembourskosten €8,- per bestelling, ongeacht het aantal bio hcg producten dat u bestelt. Algemene kosten voor verzending van bestellingen binnen Europa bedragen €15,-, met uitzondering van Nederland. Voor meer informatie, zie het bestelformulier.

Geschillen afhandeling

Eventuele geschillen kunnen worden gemeld en behandeld bij onafhankelijke Stichting voor klachten: www.geschilonline.nl.