Disclaimer

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Gebruik biohcg.nu

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is dus geen vervanging van deskundig advies. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht kan geen volledige garantie van juistheid, volledigheid of actualiteit over de informatie worden gegeven.

Aansprakelijkheid biochg.nu

Aan de inhoud van deze website zijn geen rechten te ontlenen. Wij aanvaarden hierom op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud en informatie op deze website.

Wijzigingen biochg.nu

De eigendomhouder van deze website behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen in de inhoud en informatie door te voeren.

Derden

Bepaalde links en verwijzingen op deze site voeren door naar informatiebronnen van leveranciers en derden. De houder van deze website draagt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of welk ander aspect van de informatie dan ook op websites en servers van leveranciers en derden.